SEND BY US - tanie przesyłki i paczki kurierskie - kurier krajowy online
Monitoruj przesyłkę

Zasady świadczenia usług

Nadawca winien przekazać przesyłkę kurierowi w opakowaniu umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i umożliwiający jej doręczenie bez ubytków oraz uszkodzeń (karton, taśma firmowa zabezpieczająca, wypełnienie pustych przestrzeni wewnątrz kartonu).

 

Listy  przewozowe i dokumenty  przewozowe:

Nadawca jest zobowiązany wydrukować  etykietę 1 szt  oraz protokół   przekazania paczki  2 szt .

Jężeli z jakiegoś powodu wypełniany jest list ręcznie przez kuriera nadawca jest odpowiedzialny za treść  danych na liście przewozowym, niedopuszczalne jest niewpisanie wagi   przesyłki oraz wymiarów .

 

Parametry paczki standardowej nadanych w DPD

- Maksymalna waga paczki w przesyłce: 31,5 kg
- Maksymalna długość: 175  cm
- Wysokość  +szerokość x 2  + długość x 2: nie może przekroczyć  300 cm
- Maksymalna objętość paczki: 0,35 m3

Przesyłki niestandardowe w DPD 


  - Paczka o kształcie cylindryczny, okrągłym, owalny: takie jak tuby, bębny, beczki itp.
- Paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;
- Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, stretch itp.;
 - Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska;
- Paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm;
- Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii strech, taśmy (nie dotyczy towaru zapakowanego na palecie).
Paleta niestandardowa:
Paleta o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro, gdzie towar wystaje poza jej obrys (wymiary palety razem z towarem nie mogą przekroczyć maksymalnych wymiarów standardowej palety).

 

Przesyłka gabarytowa w DPD

- W przypadku gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla paczek o objętości powyżej 0,25m3 czyli 250 000 cm3 );
-
- Wzór: waga gabarytowa = (wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)) / 6000      

 

Zwrot cod  dla przesyłek wysłanych  przez DPD 

Termin rozliczenia pobrań jest określony i uzależniony od daty doręczenia przesyłki.
Historię przesyłki w tym doręczenie mogą Państwo śledzić na stronie internetowej DPD i na tej podstawie określać termin rozliczenia - czwarty dzień roboczy po zakończeniu tygodnia, w którym przesyłka została doręczona.
KONIECZNIE ZAZNACZ NA LIŚCIE COD I WPISZ KWOTĘ POBRANIA.
 

 

 Parametry  dla paczek nadanych w KEX

Paczka standardowa

Waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
Maksymalne wymiary opakowania:
Suma wszystkich wymiarów do 220,00 cm
Długość do 140,00 cm
Szerokość do 80,00 cm
Wysokość do 80,00 cm

Paczka  niestandardowa:

Waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
Maksymalne wymiary opakowania:
Suma wszystkich wymiarów do 260,00 cm
Długość do 180,00 cm
Szerokość do 80,00 cm
Wysokość do 80,00 cm
Kształt: owalny, nieregularne kształty, wystające elementy

 Przesyłka dłużycowa :

Długość od 180,01 cm do 300 cm
Maksymalna długość przesyłki 300,00 cm
Szerokość (max) do [cm] Wysokość (max) do [cm] Suma wszystkich wymiarów do [ cm ]
40,00 40,00 360,00
Maksymalna waga rzeczywista jednostkowego opakowania przesyłki dłużycowej – do 50 kg

 

Stosowanie wagi przeliczeniowej (obliczeniowej) (Do określenia wagi przesyłki w odniesieniu do wszystkich usług EXP, EXP Lokalny i LTL, LTL Lokalny stosujemy wagę rzeczywistą, lub przeliczeniową. Do wyceny usługi stosowana jest waga większa).

Waga obliczeniowa
Jeden metr sześcienny [m³]
(długość [m] x szerokość [m] x wysokość [m] 100 kg

 

 Czas  i realizacja odbioru przesyłek z K-ex:

Zlecenia  złożone do  godziny 9.30  dnia roboczego powinny być realizowane tego samego dnia ,  złecenia  po godzinie 9 .30  będą realizowane  następnego dnia  roboczego system nie pozwoli zaplanować odbioru w tym samym dniu.

 

  Parametry dla paczek nadanych GLS 

Niezawodne i szybkie doręczenie paczek w całej Europie.

Paczka standardowa

Waga jednostkowa do 50 kilogramów
Obwód podstawy + najdłuższy bok < 3m
Najdłuższy bok < 2m

 Standard  obsługi  odbiór paczki kolejnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia . Kurier przyjeżdza z gotowym  listem przewozowym.

 

 Zasady współparcy w zakreśie spedycji międzynarodowej  DPD

Usługa standardowa, bazująca na sieci połączeń drogowych. Przesyłki DPD CLASSIC docierają do odbiorców w 30 krajach Europy w ciągu 2 – 5 dni. DPD zapewnia ich sprawne wysłanie, a także możliwość sprawdzania statusu przesyłki online. Dodatkowe opcje dostosowane do potrzeb gwarantują najlepszy dobór rozwiązań w zakresie międzynarodowych usług przewozowych

Odprawa celna - eksport

DPD Polska oferuje odprawę celną przy eksporcie do krajów spoza Unii Europejskiej (Norwegia i Szwajcaria). Cena podstawowa za usługę odprawy celnej wynosi 40 EUR i obejmuje odprawę eksportową wraz z wystawieniem dokumentu SAD (1 pozycja taryfy celnej) oraz koszty odprawy importowej. Opłata za każdą pozycję na SAD-BIS
wynosi 1,5 EUR. (W opłatę za odprawę celną wliczony jest zarówno koszt odprawy eksportowej jak i obsługa celna w kraju docelowym). Przesyłki podlegające odprawie celnej doręczane są na warunkach DDP (Delivered Duty Paid without tax). Dopuszczalne jest również określenie innych warunków dostawy wg Incoterms 2000 pod warunkiem, że nadawca zobowiąże się do pokrycia opłat celno - podatkowych w przypadku odmowy uregulowania tych opłat przez odbiorcę.*

Enklawy i eksklawy celne

Wymienione poniżej miejscowości położone na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej wyłączone są z obszaru celnego Unii i w związku z tym podlegają
odprawie celnej: Büsingen 78263-78266, RFN; Livigno 23030, Włochy; Campione d'Italia 22060 Włochy (lub 6911 po stronie Szwajcarskiej). Instytucje międzynarodowe takie jak ONZ, UNESCO itp., zlokalizowane na terenie Szwajcarii są eksklawami celnymi i w związku z tym przesyłki adresowane do tych instytucji są objęte dopłatą tranzytową w wysokości 45 EUR.

Dowód doręczenia

DPD Polska przesyła pokwitowanie doręczenia paczki na życzenie Klienta. Koszt uzyskania potwierdzenia wynosi 10 EUR za list przewozowy. Potwierdzenia doręczeń
wysyłane są dwa razy w miesiącu wraz z fakturą VAT. Zlecenia przygotowania potwierdzeń doręczeń powinny być wysłane do DPD Polska w formie pisemnej na 10 dni roboczych przed najbliższym cyklem fakturowania. Usługa ta dotyczy przesyłek doręczonych w ciągu 30 dni od daty złożenia zlecenia. Koszt ekspresowego przesłania potwierdzenia (1-2 dni robocze) wynosi 15 EUR za list przewozowy. Potwierdzenia przesyłek doręczonych dalej niż 30 dni wstecz mogą być przesłane w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych.

Ograniczenia techniczne opakowania

W sieci DPD transportowane są paczki spełniające następujące ograniczenia wagowe i wymiarowe:
- maksymalna waga jednej paczki: 31,5 kg
- maksymalna długość krawędzi opakowania: 175 cm
- suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: 2L + 2W +H = max. 300 cm - list przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

Doręczenia do osób prywatnych

DPD nie doręcza przesyłek do osób prywatnych (w tym także przebywających w hotelu, akademiku itp.) w Finlandii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
W pozostałych krajach czas doręczenia przesyłki adresowanej do osoby prywatnej może być dłuższy o 1-3 dni robocze od standardowego czasu doręczenia.

 

 

Poniżej dla Państwa wygody a również przestrzegania regulaminu przedstawiamy spis towarów i produktów, które są wyjęte z przewozu.

Jeżeli zawartością Towjej paczki są :

- rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu,
w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub
cuchnące, broń i amunicję;
- narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów
wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upowaŜnione
instytucje;
- żywe rośliny i zwierzęta;
- zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub
formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
-towar jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe
przesyłki;

Nie powinni Państwo wysyłać takiej przesyłki Kurierem, wybierz firmę specjalizującą się transportem takich towarów.   Przy wysłaniu   powyżej wymienionego towaru     mamy prawo naliczenia kary   związanej z utylizacją danego  produktu    w wysokości  2500 zł

Wysyłając je kurierem naruszają Państwo regulamin .

 

 

 

 

 

 

 

Zwroty paczek nie spełniających technicznych warunków DPD

W przypadku stwierdzenia przekroczenia wagi lub dopuszczalnych wymiarów paczki, zanim opuści ona terytorium Polski – zostanie ona zwrócona do nadawcy na jego
koszt. Cena usługi będzie wyliczana na podstawie aktualnego cennika krajowego właściwego dla nadawcy.
*) z wyjątkami; szczegółowych wyjaśnień udziela Dział Obsługi Klienta